1. Před napuštěním bazénu pečlivě vyčistěte a desinfikujte (SAVO, Peroxid vodíku apod.)


2.

Napouštějte vodu z vodovodního řádu. Napouštěním vody ze studny, vodoteče apod. ušetříte nekolik desítek Kč, ale zpravidla po několika dnech , někdy týdnech dojde k znehodnocení vody.


3.

Účinnost kartušových filtrů je omezená.


4.

Žádný filtr nenahradí chemické prostředky, rovněž tak žádné dávky chemie nenahradí filtr.


5.

Filtrujte denně. Nedejte se zmást chladným počasím, dobou, kdy se nikdo nekoupe, deštěm a pod.


6.

Dodržujte přesně minimální dobu filtrace. Čím je větší teplota vody a větší plavecká zátěž - dobu filtrace zvyšte o 10% - 20%.


7.

Chemické přípravky dávkujte přesně a pravidelně dle návodu (dávkovací schéma určí prodejce bazénu).


8.

Pravidelně čistěte skimmer, vlasový filtr a provádějte zpětný proplach. U kartušových filtrů provádějte čištění pouze ve vodě (bez chemických přípravků a pracích prostředků).


9.

Pro dobrou kvalitu vody je nutné sledovat vodu pomocí jednoduchých testerů. Udělat vodu takzvaně "na oko", vyžaduje zkušenost.


10.

Pamatujte, že voda reaguje na mnoho podnětů, jedná se například o složení porostu v okolí bazénu, a umístění bazénu vzhledem k světovým stranám, na množství koupajících se osob atd. Je nutné věnovat bazénu denně několik minut a jednou týdně několik desítek minut.

 

Desatero Bazénářů

založeno 1990

infolinka volejte:  774 840 743